HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

Cung cấp thiết bị an ninh kiểm soát ra vào: đầu đọc thẻ (card reader), thẻ từ, trang thiết bị phụ kiện hệ thống: khóa điện từ, nút nhấn mở cửa (exit button), nút nhấn khẩn cấp (emergency button)…

Không tìm thấy sản phẩm nào.

Hỗ trợ online
 
Chat
 
Hỗ trợ online
+